7 MẸO HAY CHĂM SÓC LỐP XE HỮU ÍCH (P.2)

Ở phần 1 ta đã khám phá được 4 mẹo hay chăm sóc lốp xe hữu ích. Với phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm 3 mẹo hay còn lại nhé. 5. Không bao giờ chở...
Đọc thêm

7 MẸO HAY CHĂM SÓC LỐP XE HỮU ÍCH (P.1)

Liệu bạn có chăm sóc lốp xe tốt? Trong số hàng ngàn các bộ phần trong một chiếc xe, lốp xe có lẽ là quan trọng nhất. Cuộc sống của bạn theo nghĩa đen phụ thuộc vào chúng. Tuy nhiên,...
Đọc thêm